Letní škola
Historie a fikce


Vyprávění ve výuce o minulosti

Zjisti více

30.–31. 8. 2018; Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, 170 00 Praha 7Dvoudenní setkání se zaměří na roli vyprávění ve vztahu k minulosti. Současný veřejný prostor je zaplněn různými typy vyprávění o minulosti, která vstupují i do prostoru školní výuky: žáci sledují filmy, hrají počítačové hry zasazené do minulosti, čtou komiksy či se seznamují s příběhy pamětníků nedávné historie. Jaké dovednosti si mají žáci osvojit, aby se dokázali orientovat v množství příběhů? V čem mohou fikční prvky obohatit výuku společenskovědních témat? Mohou sami žáci tvořit vlastní vyprávění o minulosti a jak na to? Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat ve workshopech, přednáškách a diskuzích s pozvanými hosty z řad autorů i odborníků, a také s kolegy z Centra současného umění DOX.

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT pod č.j. 7022/2018-2-384.

Přihlásit se

Program letní školy


Čtvrtek 30. 8. 2018

8:30 - 9:30 Registrace

9:30 - 10:30 Úvodní přednáška

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 Workshop I: Historie a fikce
V úvodním bloku se budeme věnovat vztahu vyprávění k minulosti. Jeho vývoj a základní rysy nastíní úvodní přednáška, po které budou následovat workshopy.

12:15 - 12:45 Společné shrnutí

12:45 - 13:30 Oběd

13:30 - 15:00 Workshop II: Jak vyprávíme o minulosti
V tomto bloku programu se budeme zabývat moderními způsoby vyprávění o minulosti. Půjde tak například o fenomén počítačových her, roli sociálních sítí či nových žánrů, jakým je tzv. creative nonfiction. Nabídneme také možnost reflektovat práci s pamětnickým vyprávěním o minulosti.

15:00 - 15:30 Pauza s občerstvením

15:30 - 17:00 Diskuse: vzdělávací potenciál videoher
Čtvrteční program letní školy uzavře moderovaná debata na téma vztahu videoher a historie. Jak využívají fikční světy videoher historických motivů? Co bychom o hrách měli vědět, než je zařadíme do výuky? Mohou být hry podobně kontroverzní jako historické filmy nebo romány? Tyto a další otázky budeme diskutovat s Martinem Vonáškem, učitelem, který dlouhodobě s hrami ve výuce pracuje, a také s Bohdanem Heblíkem, členem kolektivu Press Start, který se snaží o popularizaci herních témat v české společnosti.

19:00 - 21:00 Veřejná diskuse: Dukla 61: vyprávět dějiny z šachty?
Veřejná diskuse se bude věnovat filmu Dukla 61. Naše pozvání přijali tvůrci filmu Jakub Režný - scenárista a Martin Jemelka - historik a poradce tvůrců filmu. Spolu s nimi budou diskutovat režisérka a producentka Kamila Zlatušková a didaktik dějepisu Jaroslav Pinkas. V čem mění Dukla 61 náš pohled na dějiny? Jak se jeho autoři vypořádali se vztahem historických faktů a fikčních postupů? Může film o tragédii na dole Dukla najít cestu do výuky dějepisu?


Pátek 31. 8. 2018

8:30 Otevřený vstup do DOX

9:00 - 11:00 Workshop III: Divadlo (a) historie
Sada seminářů nabízejících zamyšlení nad tím, jak s historickými tématy pracuje současná divadelní scéna a jak některé z těchto postupů zapojit do vzdělávání. Kromě autorů různých představení nabídneme workshop o dramatických metodách v dějepise.

11:00 - 11:45 Reflexe divadelních zážitků

11:45 - 12:30 Oběd

12:30 - 14:00 České století a dějepis: diskuse se scénáristou Pavlem Kosatíkem
Diskuse nad televizní sérií České století s jejím scenáristou Pavlem Kosatíkem. Zaměříme se na důležitá rozhodnutí, která musí autor scénáře dělat: kdy je třeba se držet faktů a kdy je možné je překročit za účelem vytvoření příběhu? Věnovat se také budeme využitelnosti českého století ve školní výuce. I vy si připravte své otázky.

14:00 - 15:00 Evaluace a závěr letní školy

Veřejná diskuze
Dukla 61: vyprávět dějiny z šachty?V rámci letní školy Historie a fikce proběhne veřejná panelová diskuse k filmu Dukla 61. S použitím ukázek z filmu budeme diskutovat jak obecné otázky o hranicích a možnostech zobrazení historie ve filmu, tak konkrétní otázky týkající se Dukly 61 a jejího užití ve výuce. Diskuse se zúčastní historik ÚSTRu Jaroslav Pinkas, scénárista filmu Jakub Režný a producentka Kamila Zlatušková. Přijďte se pobavit o tom, co nového přináší film Dukla 61 k obrazu českých dějin, proč je pro přijetí filmu tak důležitá správnost ostravského nářečí a proč by se na film měli dívat žáci pražských škol.

Hosté diskuze: Jaroslav Pinkas, Jakub Režný, Kamila Zlatušková

Vstup pro veřejnost: 40 Kč

Událost na Facebooku

Praktické informace


Místo konání

Letní škola se uskuteční v Centru současného umění DOX na adrese Poupětova 1, Praha 7. Do DOXu se dopravíte tramvají 6 a 12 na zastávku Ortenovo náměstí nebo metrem (linka C, např. z Hlavního nádraží) na zastávku Nádraží Holešovice.

Stravování

Občerstvení bude během obou dnů zajištěno pro účastníky letní školy zdarma.

Ubytování

Ubytování bohužel zajistit nemůžeme, pro mimopražské účastníky si dovolujeme navrhnout dvě možnosti ubytování v okolí DOXu, které jsou v dochozí vzdálenosti:

  1. Hotel Extol Inn (cca 5 minut cesty)
  2. Hotel Leon (na Ortenově náměstí)


+420 221 008 435